Font Tiếng Việt cho AutoCAD [1]: Sun Blueprint

Bộ AutoCAD đi kèm với một số font chữ kỹ thuật, trong đó có font CountryBlueprint tôi rất thích. Rất tiếc đây không phải là font Unicode nên không gõ Tiếng Việt được. Hôm qua tôi ngồi hì hục Việt hóa font này (đây là lần đầu tôi làm!). Để cho nhanh và gọn tôi dựng font trên bảng mã Vietware 2-byte (Vietware X). Làm xong cũng khá hài lòng!

Bạn có thể xem preview:

SunBlue

download tại đây. À, tên font là Sun Blueprint.

Cập nhật: Font bị lỗi dấu hỏi trên đầu chữ Â, Ô, Ê và  Ă. Ngày 12/10 tôi đã sửa lại.

Advertisements

2 responses to “Font Tiếng Việt cho AutoCAD [1]: Sun Blueprint

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s