Giáo trình Vật lý 2, 3

Trang này có các bài giảng về Vật lý 2Vật lý 3 của thầy Lê Quang Nguyên. Đặc biệt có các liên kết tới các Java applets để minh họa bài học và các câu hỏi trắc nghiệm soạn thảo bằng Flash. Có cả một phần về Maple.

Advertisements

2 responses to “Giáo trình Vật lý 2, 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s