Change from IDE to AHCI after installing Windows 8/8.1

http://superuser.com/questions/471102/change-from-ide-to-ahci-after-installing-windows-8

Advertisements

Nhập nhiều tài khoản Gmail vào một

Bối cảnh: bạn có 1 tài khoản gmail chính thường dùng (ví dụ mzung@gmail.com) và n gmail phụ (phu1@gmail.com, phu2@gmail.com, v.v.). Bạn không muốn login vào từng gmail để kiểm tra thư, thay vào đó chỉ cần login vào gmail chính có thể quản lý được các tài khoản phụ.

Cách làm như sau:

Login vào từng email phụ (phu1@gmail.com, phu2@gmail.com, v.v.) và thực hiện các bước sau:

 1. Chọn biểu tượng  ở góc trên bên phải, rồi settings.

  settings

 2. Chọn tab Accounts rồi Add another account.

  add-account

 3. Nhập email chính và bấm Next Step rồi Send email to grant access.

  grant-access

Sau khi đã thực hiện xong các bước trên cho tất cả các email phụ, login vào email chính và bấm vào link xác nhận của các email mới được gửi đến.

email-new

email-content
Chờ khoảng 30′ để các tài khoản liên kết. Sau đó login vào gmail chính, bấm vào avatar góc trên bên phải, bạn sẽ thấy các tài khoản gmail phụ, bấm vào từng tài khoản để xem email:

mail-delegated

How to use Two Fingers Tap as Right Click on Synaptic Touchpad

Source: http://amittoor.blogspot.com/2013/05/how-to-use-two-fingers-tap-as-right.html

Here is the step by step solution for making 2 Fingers Tap as Right/Secondary Click. Just follow the steps:

 1. Press Win+R keys to open run, type regedit and hit enter to open Registry Editor.
 2. Go to “HKEY_CURRENT_USER\Software\Synaptics\SynTP\TouchPadPS2”. If you don’t find “SynTP” key then read note at end.
 3. On the right double click on “2FingerTapAction” entry and update its value to 2.
 4. Press OK and Exit.
 5. Log Off and start Windows.

XFCE4 Ubunbu not recognize tab key via VNC

Easy fix via http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-1771058.html

Open file

~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-keyboard-shortcuts.xml

find the line

<property name="&lt;Super&gt;Tab" type="string" value="switch_window_key"/>

and change it to

<property name="&lt;Super&gt;Tab" type="empty"/>

Or in terminal (via http://blog.zerosum42.com/2011/10/tech-fixing-tab-key-in-vnc.html):

xfconf-query -c xfce4-keyboard-shortcuts -p /xfwm4/custom/''Tab -r