FFF Tusj — một font title đẹp

i-am-hoang

Tôi không biết tên của nó có ý nghĩa gì nhưng FFF Tusj là một font đẹp và lạ mắt để làm một title chấm phá. Bạn nên sử dụng với font size khoảng 20px trở lên. Điều tốt là nó hoàn toàn miễn phí, download tại DaFont.

(Biết qua LifeHacker.)