Nếu bạn bị chặn facebook.com

Nếu ISP của bạn chặn truy cập vào trang facebook.com…

Lưu ý: các phương pháp sau có thể chỉ làm việc với 1 số tường lửa nhất định.

Dùng VPN

Tải chương trình HotSpot Shield tại đây và cài chương trình này. Sau đó duyệt facebook bằng bất kỳ trình duyệt nào.

Dủng bản Lite

Thử truy cập vào http://lite.facebook.com. Hoặc http://beta.facebook.com. Hoặc thử giao thức https, tức là https://www.facebook.com hoặc https://lite.facebook.com hoặc https://beta.facebook.com.

Mount IP

Thử tải file bat này về và chạy với quyển quản trị. Bấm chuột phải vào nó và chọn Run As Administrator. Restart lại máy và thử lại. (Đối với Windows XP chỉ cần chạy trực tiếp.)

Đổi DNS server

Thay đổi DNS server cho kết nối của mình bằng cách:

 1. Windows XP: vào Start > Control Panel > Network Connections.
  Windows Vista hoặc 7: Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Connections.
 2. Chọn kết nối của bạn (thường là Local Area Connection). Hộp thoại tương tự như sau hiện lên.
  LAN Status Windows
 3. Chọn Properties rồi chọn Internet Protocol (TCP/IP) hoặc Internet Protocol Version 4 (TCP/IP) rồi bấm Properties.
 4. Trong hộp thoại mới click vào Use the following DNS server addresses rồi gõ vào địa chỉ các DNS công cộng như OpenDNS (208.67.222.222, 208.67.220.220) hay Google Public DNS (8.8.8.8 và 8.8.4.4). Nếu bạn dùng VNPT thì thử 210.245.22.22 – 210.245.20.20.
  IP config window
 5. Bấm OK rồi thử truy cập vào facebook.com.
 6. Nếu thay đổi trên làm bạn không thể truy cập vào internet, hãy lặp lại các bước 1, 2, 3 và tick vào Obtain DNS server adress automatically ở bước 4.

Dùng Web Proxy

Vào trang này gõ vào địa chỉ facebook.com rồi bấm Go.

Dùng Proxy

Cách này ít hiệu quả nhưng lúc nào cũng xài được. Google is your friend.

Tham khảo thêm tại đây.

Advertisements