Da Nang Initiative

Không biết ông này nói thiệt hay định hù cho anh em cho hạ nhiệt chơi. Whatsoever, cũng đáng khen.

Ý tôi đang nói tới cái này với cái này.

Advertisements